Leden

Alfabetische volgorde

Lene Belmans

Ria Bergmans

Rudi Corremans

Sophie De Clercq

SophieLeslie De Laet

Evy De Voecht

Danny De Weerdt

Leen Diels

Line Gabriëls

Marc Gabriëls

Lies Geldhof

Caroline Knockaert

Nancy Magniette

Wannes Pierssens

Sam Rottiers

Charles Somers

Birgit Van Aken

Éowyn Van Nuffelen

Rita Vermant

Marc Verschueren

Martine Voet

Walter Wens

Luc Wyn