BESTUUR

Line Gabriëls      (voorzitster)

Martine Voet      (secretaris)

Birgit Van Aken (penningmeester)

Marc Gabriëls

Sophie De Clercq 

Luc Wyn

Marc Verschueren

Katrien Bolsens